AБАФИ - МИКЛОШ ЈОШИКА


Книгата која го создаде, го воздигна и му помогна на Никола Тесла да влезе во светската наука и историја!

Бидете сведок на приказната за унгарскиот витез, Абафи, како што се преобразува од злобен човек, кој прави себични дела, во еден вид благороден човек, кој прави повеќе за другите отколку што прави за себе. Гледајте го како донесува тешки животни одлуки барајќи ја вистинската љубов.
Искусете ја приказната што имала големо влијание врз животот на Никола Тесла, како што е наведено од него во неговата автобиографија,„Мои пронајдоци“.
Во овој преведен текст, тој по читањето на оваа книга изјавува:

„Оваа работа некако ги разбуди моите заспани сили на волјата и јас започнав да вежбам самоконтрола. На почеток моите резолуции  беа избледени како снег во април, но за малку време јас ја освоив мојата слабост и чувствував задоволство што никогаш претходно не сум го почувствувал - тоа да правам како што јас сакам “.