ЧАСОВИ ПО ЗАБОРАВ

Романот „Часови по заборав“ е роман за љубовта и срцето, умот и мечтите.

„И да ви го украдат срцето, барем зачувајте го умот“.

Ако имавте можност да ги избришите миговите од вашите животи од кои се срамите, од мигови што ве растажиле, или се случиле не по ваша желба, колкумина од вас би го избрале овој метод?

„Но, за да се заборават, прво е потребно да се запомнат“ - вели авторката на романот.Помнењето на човекот е покриено од заборавот.

„Часови по заборав“ ве водат по најдлабоките  води на љубовта, мината и сегашна, во бездната на срцето, во непрегледните падини на умот и во бескрајното кралство на мечтите. 
И тогаш почнувате да се прашувате, дали и вие би ги избрале овие часови, ако имате можност да ги избришете миговите од вашите животи од кои сте се срамеле, мигови што ве растажувале и не се случиле по ваша желба?

Но, за да се заборават, прво е потребно да се запомнат.