Ксенија Николова & Вера Калин за S.ignature Handmade Customized Footwear

"Се сомневав, па пораснав ... се плашев, па се обидов... не успеав, па освоив ... грешев, па научив... јас имам приказна, а која е твојата?"

„Моите S.ignature Handmade Customized Footwear се достапни и можете да си ги нарачате преку нивната официјална страна." - Ksenija Nikolova

          

„Паѓав, па станував. Се сопнував, па се исправав. Се губев, па се наоѓав. Се будев, па повторно сонував. 
И некаде помеѓу - неусетно се создавав. 
 Јас зачекорив по патот до мојата слобода. 
Време е и ти да зачекориш кон својата.

Моите #Freedom #YGen се тука!
Благодарам S.ignature Handmade Customized Footwear." - Vera Kalinn                           

                                              https://www.facebook.com/s.ignaturemkd/