КУЌА НА УБАВИНАТА - МЕЛБА ЕСКОБАР ДЕ НОГАЛЕС

Роман населен со прекрасни човечки ликови...и оживеан со жуборот на еден град во кој сиромаштијата и парите живеат непријатен заеднички живот, и каде што жените се сексуално топовско месо, своеволено или можеби поинаку, ова е роман што ве задоволува и што ви пружа неочекуван увид во едно туѓинско општество кое ретко се документира во романи.

Прочитај повеќе

„Во сенката на кафезот“ - Ангелина Станојоска, промоција во Скопје

„Во сенката на кафезот“ е криминалистички роман преку чии страници учиме за загубата и болката на група млади полициски службеници, кои гонејќи го убиецот низ мрачните, тесни улички, учат дека минатото секогаш се враќа за да ја донесе својата сметка и дека на истото никогаш не можеме да му побегнеме.

Прочитај повеќе

„Во сенката на кафезот“ - Ангелина Станојоска

„Во сенката на кафезот“ е криминалистички роман преку чии страници учиме за загубата и болката на група млади полициски службеници, кои гонејќи го убиецот низ мрачните, тесни улички, учат дека минатото секогаш се враќа за да ја донесе својата сметка и дека на истото никогаш не можеме да му побегнеме. Тоа е роман за тајните кои секогаш се сокриени в

Прочитај повеќе