Од читателите за читателите

Книгите од оваа кампања која траеше од 1-31 април 2018, се донирани на здружението за бубрежно болни Здружение НЕФРОН, за збогатување на клиничките библиотеки во центрите за дијализаНајтрајни библиотеки се оние што се создадени од читателите!

Прочитај повеќе