ДА МИ Е ДА ЗНАМ - АНА БУНТЕСКА

Што во градите ти спиеИ која песна пилето ти ја црцориТа дали во песната мене ме спомнува

Прочитај повеќе

ПРЕМОЛЧУВАЊЕ - KСЕНИЈА НИКОЛОВА

Денот кога одлучив да премолчувам беше ист како и сите други денови. Одлучив тивко и бев сигурна во својата одлука. Си ветив себеси дека веќе никогаш нема да ја отворам мојата голема уста за да кажам уште една голема вистина, бидејќи на овој свет последно нешто што му е потребно е уште една голема вистина.

Прочитај повеќе

КОСИ ОД РОЗOВА ВОЛНИЦА - ВЕРА КАЛИН

Кога ја родив мојата Солза, мислев дека нема поголема болештина на светот. Мислев дека кога тоа парчелдисување сум го издржала, ќе можам да издржам сѐ. Мислев дека секоја тегоба е проследена со радост, оти со Солза така бидна. Мислев многу нешта, ама никогаш не помислив дека крајот ми е близу, дека ме чека пред портите како верно куче.

Прочитај повеќе